ASMENINĖ ĮTAKA IR LAIKYSENA

Ši energijos teikianti mokymų programa padės jums tapti visuomeniškesniais, suvokti bendravimo planus ir veiksmingai reaguoti į bendravimo situacijas. Jūsų organizacijos centre yra žmonės, kurie siekia, kad verslo tikslai būtų įgyvendinti. Todėl tarpasmeniniai įgūdžiai yra patys svarbiausi.

 • Ar mokate išreikšti save ir savo poziciją?
 • Ar suprantate bendravimo signalus?
 • Ar kiti žmonės pozityviai atsako į jūsų lyderystę?
 • Kas yra jūsų asmeninės įtakos šaltinis?

Efektyvus bendravimas yra įgyjamas įgūdis. Kursų praktinis pobūdis padės jums pasiekti asmeninių tikslų ir dėmesio vertų rezultatų.  Mokymuose netruks naudingų metodų ir asmeninių pastebėjimų, kaip pagerinti bendravimą darbe bei tapti įtakingu.  Mokymai prasidės nuo dalyvių įtakingumo šaltinių identifikavimo ir pažinimo bei silpnųjų vietų, kurias reiktų ištaisyti, diagnozavimo. Tada pagrindinį dėmesį skirsime savęs pristatymo įgūdžių sustiprinimui: nežodinis bendravimas ir kūno kalba. Kursuose taip pat bus skiriamas dėmesys tarpasmeninio bendravimo įgūdžiams, kaip pavyzdžiui didelis atkaklumas ir įtaka neturint valdžios, bei bus pateikiamos pastabos, kaip efektyviai bendrauti.

TIKSLINĖ GRUPĖ

Šie mokymai yra atviri visiems darbuotojams, kurie nori padidinti savo įtakingumą per pozityvumą, atkaklumą ir visuomeniškumą.

TEMOS

 • Apibūdinkite pagrindines žmogaus elgesio formas ir jų žodinius bei nežodinius požymius.
 • Valdykite ir kontroliuokite negatyvias emocijas, kurios „pakerta“ pasitikėjimo šaknis.
 • Pasitelkite teigiamas emocijas asmeninės energijos ir įtakingo elgesio stiliaus sukūrimui.
 • Pažvelkite į save kitų akimis ir atraskite, kaip skatinti ir motyvuoti kitus.
 • Efektyviai reaguok į naujas situacijas panaudodamas geresnius tarpasmeninio bendravimo įgūdžius.

METODAS

Daug bendravimo. Intensyvi praktika, praktikos imitavimas, savo ir kitų atsakomoji reakcija, tikslų ir asmeninės vizijos nustatymas siekiant, kad dalyviai įgytų atitinkamas priemones savo kasdieniniam darbui.

MOKYMO TIKSLAI

Besimokantysis šiuose kursuose sužinos visą eilę priemonių ir metodų, kurie padės būti pozityvesniais, padidins pasitikėjimą ir padės geriau suprasti bendravimo situacijas. Kursai taip pat padės besimokančiojo asmeniniam tobulėjimui: bendrauti su pasitikėjimu ir daryti įtaką kitiems, atsižvelgiant į įtakos šaltinius.

BAIGĘ ŠĮ MODULĮ DALYVIAI:

 • Gebės identifikuoti savo pristatymo įgūdžių silpnąsias ir stipriąsias vietas bei susikurti planą silpnųjų vietų ištaisymui.
 • Pažins nežodinio bendravimo poveikį asmeniniame prisistatyme ir įsisąmonins tai.
 • Atpažins kitų žmonių kūno kalbą.
 • Nusistatys tikslus ir juos pasieks taikydami proaktyvų požiūrį.
 • Taikys efektyvius tarpasmeninio bendravimo metodus.
 • Padidins savo naudingo bendravimo gebėjimus.
 • Efektyviai reaguos į naujas situacijas taikydami tobulesnius tarpasmeninio bendravimo įgūdžius.
 • Išmoks pasinaudoti kitų atsiliepimais ir vertinimais.
 • Valdys ir kontroliuos negatyvias emocijas, kurios „pakerta“ pasitikėjimo šaknis.
 • Pasitelks teigiamas emocijas asmeninės energijos ir įtakingo elgesio stiliaus sukūrimui.
 • Charakterizuos asmeninės įtakos šaltinius.
 • Atskirs galios ir įtakos ribas.
 • Įgis priemonių, kaip būti įtakingu organizacijoje „be valdžios“.

TRUKMĖ

Viena diena.