VIDINIŲ TRENERIŲ UGDYMO PROGRAMA

Ši programa skirta darbuotojams, kurie atsakingi už mokymų programų paruošimą ir išdėstymą.

TIKSLAS

Pagrinti programos dalyvių suaugusių mokymo ir bendravimo su auditorija įgūdžius, suteikti mokymo programos ruošimo žinias.

 

Uždaviniai

 • Įvertinti dalyvių stipriąsias ir silpnąsias puses vedant mokymo programą.
 • Sistematizuoti mokymo procesą.
 • Treniruoti dalyvių bendravimo su auditorija įgūdžius.
 • Įvardinti principinę mokymo programos struktūrą ir eigą.

Trukmė: 

2 dienos

 

Mokymo metodai ir forma

Praktinių užduočių atlikimas, analizė, diskusijos, pavyzdžių pateikimas, teorinės medžiagos aptarimas. Dalomoji ir metodinė nedžiaga atitinka dėstytojo naudojamas skaidres.

MOKYMO TURINYS

 1. Suaugusių mokymo specifika
 2. Mąstymo matricos, informacijos priėmimo kanalai
 3. Informacijos pateikimo ir priėmimo būdai
  • žmogaus atmintis – trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis
  • smegenų veikla
  • Mokymosi proceso stadijos
 4. Mokymo vedėjo įgūdžiai
  • Grupės vertinimas
  • Temų aktualizavimas
  • Veiklos dinamika
  • Grįžtamasis ryšys
  • Aktyvinimas
  • Darbo atmosferos formavimas
 1. Dalyvių mokymosi stilius
  • Dalyvių vertinimas
  • Eigos ir užduočių adaptavimas
 2. Mokymo programos paruošimas
  • mokymo programos struktūra
  • programos vertė dalyviui
  • programos techninis aprūpinimas
  • vizualinė medžiaga
  • dalinama medžiaga
 1. Mokymo medžiagos pateikimas
  • Trukmė
  • Komunikavimas su grupe
  • Forma
  • Techninės priemonės
  • Turinys
  • Vedėjo rolė
  • Užduočių atlikimas ir vertinimas
 2. Mokymo programos rezultatų vertinimas