LYDERYSTĖ

Skatinantis, motyvuojantis, į rezultatą orientuotas, lankstus, ryžtingas… Kaip vadovas jūs turite turėti šias savybes. Jūsų darbas yra skatinti darbuotojus dar geriau dirbti. Be profesinių žinių taip pat reikalingi papildomi įgūdžiai, kurie padėtų jums atskleisti žmonėse tai, kas geriausia.

Per mokymus jūs susipažinsite su įvairiais metodais ir įgūdžiais, kurie reikalingi jūsų vadovavimo sugebėjimams gerinti.

TIKSLAS

Padaryti jus geresniu vadovu, iš profesionalo vadovo tapti sveikos, verslios ir laiminčios komandos lyderiu.

Tikslinė grupė

Darbuotojai, bendraujantys su Klientais ir dirbantys komandoje, vadovai.

I. Modulis

Temos

 • Kas yra į žmones orientuotas vadovavimas? Kas yra charzimatiškasis lyderis?
 • Kaip suprasti kitų elgesį?
 • Koks jūsų kaip lyderio vaidmuo?
 • Kokie vadovavimo įgūdžiai yra svarbūs?
 • Kokie vadovavimo stiliai jums geriausiai tinka?
 • Poreikių ir sprendimų pardavimas pagal Maslow poreikių piramidę
 • Realių tikslų nustatymas.
 • Jūsų komandos stipriosios savybės.
 • Savo personalo įvertinimas.
 • Personalo pagyrimo poveikis ir metodai.
 • Instruktavimo ir vertinimo pokalbių vedimas.
 • Svarbūs faktoriai renkantis komandą laimėtoją.
 • Vidinių klientų skatinimas.
 • Ko jūs norite ir siekiate?
 • Racionalaus ir emocionalaus elgesio valdymas.
 • Pasinaudojimas žodiniu ir nežodiniu elgesiu.
 • Bendravimas įmonės viduje ir už jos ribų.
 • Informacijos perdavimas taip, kad ją išgirstų.
 • Savo idėjų ir planų pristatymas (įmonės viduje).

 

II. Modulis
Trumpos įžvalgos į žmogaus psichologiją.

 • Kodėl taip svarbu suprasti ir pažinti žmogaus nežodinę kalbą?
 • Kūno kalba, veido išraiška, balso tonas.
 • Kaip žmonės suvokia ir priima informaciją?
 • Kaip žmonės priima sprendimus, kodėl kyla pasipriešinimas?
 • Kaip suprasti ir neutralizuoti konfliktinę situaciją?
 • Asmeninis požiūris ir asmeniniai pokyčiai – kelias į bendrą gerovę.
 • Manipuliacijų rūšys, jų neutralizacija.
 • Įtakos dėsniai, kaip sustiprinti savo įtaką ir poveikį pašnekovui.

 

Metodas:

Bendravimas, teorija ir praktiniai pratimai. Daug diskusijų, vaizdinė medžiaga.