BENDRAVIMO ĮGŪDŽIAI

MOKYMO TIKSLAI:

Po šio intensyvaus mokymo kurso įgysite šiuos svarbius gebėjimus ir galėsite:

 • Nustatyti ir taikyti įvairius bendravimo stilius.
 • Keisti bendravimo stilių, kad šis atitiktų organizacijos ir asmeninius bendravimo poreikius.
 • Naudoti sėkmingo bendravimo elementus ir įveikti dažniausiai pasitaikančias bendravimo kliūtis.
 • Įvertinti savo bendravimo įgūdžius.
 • Pasinaudoti bendravimo metodika, norint išsakyti savo poziciją ir tai, ką iš tiesų turite omenyje.
 • Naudoti grįžtamojo ryšio pateikimo ir gavimo įgūdžius.
 • Bendravimo metu naudoti įtakojimo įgūdžius.
 • Naudoti aktyvaus klausymo įgūdžius.
 • Naudoti apibendrinimo įgūdžius.
 • Žinoti, kada pasitelkti rašytinį bendravimą.
 • Struktūrizuoti ir pristatyti rašytinį pranešimą.
 • Pristatyti rašytinius ir žodinius pasiūlymus aukštesnio lygio vadovams.

 

VIDINĖS KONSULTACIJOS

TEMOS:

 • Kas yra vidaus konsultantas?
 • Vidaus konsultanto įgūdžiai.
 • Vidaus konsultacijų įtaka.
 • Savitarpio santykių ugdymas.
 • Pasitikėjimo sukūrimo pratimai / principai.
 • Kaip pasiekti, kad vidinis klientas susidomėtų.
 • Informacijos rinkimo įgūdžiai.
 • Klausinėjimas.
 • Pasipriešinimo įveikimas.
 • Vertinimo svarba efektyviam konsultavimo procesui.
 • Atsiliepimai apie konsultavimo procesą.
 • Savianalizė.

DARBAS VIRTUALIOSE KOMANDOSE

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Visi dirbantys nuotolinėse komandose.

TEMOS:

 • Geresnių darbinių santykių sukūrimas per atstumą.
 • Efektyvaus bendravimo barjerų nustatymas.
 • Kaip galima daugiau išgauti iš nuotolinių resursų.
 • Galimų technologinių priemonių, kurios palengvina bendravimą, supratimas.

TARPASMENINIAI LYDERYSTĖS ĮGŪDŽIAI

 

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Šie mokymai yra skirti vadovams ir lyderiams, kurie yra ar bus atsakingi už personalo valdymą. Taip pat projektų vadovams, naujiems vadovams bei vadovams, kurių vadovavimo patirtis yra iki 5 metų.

 

TEMOS:

 • Sprendimų priėmimo įgūdžiai: savo sugebėjimų efektyvus valdymas krizės ir sunkumų atveju.
 • Bendravimo įgūdžiai: kaip geriau klausytis, rašyti ir kalbėti?
 • Komandos kūrimas ir darbas grupėse: kaip skatinti bendradarbiavimą ir atlikti darbus grupėse?
 • Konfliktų valdymas: kaip išvengti konfliktų destruktyvumo?
 • Krizės valdymas: staigių krizių valdymas. Pokyčių skatinimas.
 • Lyties ir etninių stereotipų vengimas.
 • Bendradarbiavimas: apibrėžimas ir bendradarbiavimo poreikis įvairiose, tame tarpe ir didžiausiose organizacijose.
 • Tarpasmeninis elgesys, kuris trukdo bendradarbiavimui.
 • Klausymas ir įrodinėjimas: sunkumai ir vertė.
 • Prašymas įvertinti, įvertinimo gavimas bei pozityvaus ir naudingo atsako pateikimas.

SAVĘS IR KITŲ VALDYMAS PERMAINŲ METU

TIKSLINĖ GRUPĖ:

Mokymai skirti darbuotojams, kurie užima vadovaujančias pareigas, kurie įgyvendina organizacinius pasikeitimus ir svarbias permainas arba yra jų įtakojami.

TEMOS:

 • Vadovų emocijų valdymo ugdymas organizacinių permainų metu.
 • Vadovų žinių apie tai, kokią įtaką permainos turi žmonėms, išplėtimas.
 • Asmeninių nuostatų ir įsitikinimų, susijusių su permainomis, analizė.
 • Pagalba vadovams numatyti ir apeiti sunkumus įgyvendinant permainas.

Mokymai nukreipti į darbą grupėse, diskusijas, moderavimą, su tikslu išsisaiškinti darbuotojų poreikius, norus, tobulintinas puses, klaidas tarpusavio komunikacijoje, atrandant bendrus sąlyčio taškus tarpusavio bendravime.