POKYČIŲ VALDYMAS

TIKSLINĖ GRUPĖ: Visi darbuotojai (aukčiausio lygio vadovai, vidurinės grandies vadovai, pradinio lygio darbuotojai), turintys spręsti su pasikeitimais jų bendrovėje .

METODAS: Mokymas yra intensyvus, įtraukiantis dalyvius, labiau praktinio pobūdžio.

TEMOS                        

 • Kam reikalingi pokyčiai?
 • Psichologinės žmogaus reakcijos į pokyčius.
 • Praeities įtaka .
 • Nauja patirtis – pokyčių proceso apžvalga.
 • Pokyčiai dėl išorinių priežasčių – neiniciatyvus procesas.
 • Pokyčius renkamės patys – aktyvus procesas.
 • Pokyčių psichologinė formulė.
 • Asmenybės įtakos dėsniai.
 • Psichologinės manipuliacijos. Skirtumai tarp psichologinės įtakos ir manipulacijos.
 • Žmogaus psichologiniai tipai.
 • Organizaciniai darbuotojų vaidmenys, jų reikšmė.
 • Asmeninių pokyčių planas ir organizacinis suderinimas.
 • Pokyčių modeliai, siekiant suprasti asmeninį ir komandos atsaką į pokyčius.
 • Įgūdžiai, reikalingi vykdant pokyčius.
 • Veiksmų plano, skirto asmeniniams pokyčiams, pildymas.

MOKYMO TIKSLAI

 • Su užsidegimu siekti pokyčių.
 • Reaguoti į pokyčius asmeniniu ir organizacijos lygiu.
 • Suprasti pokyčių procesą.
 • Suderinti ir nukreipti pokyčius tinkama linkme.
 • Pokyčių procese žengti žingsnį atgal.
 • Taikyti pokyčių modelius, norint suprasti asmeninę ir komandos reakcijas į pokyčius.
 • Nustatyti asmeninę reakciją į pokyčius ir įgūdžius, kurie padėtų juos vykdyti.
 • Užpildyti veiksmų planą, siekiant asmeninių pokyčių.